top of page

Κβαντική ύπνωση

Image by Alex Blăjan

Σύντομη περιγραφή της ασχολίας μου

με την ύπνωση

Η ύπνωση είναι μια κατάσταση πολύ γνωστή από την καθημερινή μας ζωή! Σε αυτήν βρισκόμαστε κάθε φορά, που αισθανόμαστε χαλάρωση και γαλήνη λίγο, πριν κοιμηθούμε, αλλά ταυτόχρονα, ακούμε ακόμη τους ήχους, που προέρχονται από το περιβάλλον μας. Σε αυτήν βρισκόμαστε λίγο, αφότου, ξυπνήσουμε, όταν ακόμα, δε θέλουμε να ανοίξουμε τα μάτια μας, επειδή η αίσθηση είναι τόσο ωραία και ευχάριστη. Έχετε φτάσει ποτέ στο σπίτι σας μέσα σε λίγα λεπτά; Σας έχει συμβεί να περάσετε τη στάση του λεωφορείου, στην οποία είναι να κατεβείτε; Αναρωτιέστε, πού "ταξίδευαν" τότε οι σκέψεις σας και πώς πέρασε η ώρα τόσο γρήγορα, όταν συνήθως, η διαδρομή διαρκεί πολύ περισσότερο; Ήσασταν  σε κατάσταση ύπνωσης!

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους, που έχω συναντήσει μέχρι τώρα, ανησυχούν για το εάν θα ξυπνήσουν ή αν θα χάσουν τον έλεγχό του σώματος τους. Τίποτα τέτοιο δε συμβαίνει! Πρόκειται για μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης, αλλά όχι για ύπνο. Κατά τη διάρκεια της ύπνωσης, βλέπουμε κυρίως, εικόνες, όπως ακριβώς κατά τη διάρκεια του διαλογισμού ή όταν βυθιζόμαστε μέσα στα όνειρα μας. Ωστόσο, ποτέ δε χάνουμε τη σύνδεση μας με την πραγματικότητα και είμαστε σε συνεχή λεκτική επαφή με τον θεραπευτή.

Η κβαντική ύπνωση διαφέρει σημαντικά από την κλινική, επειδή το άτομο που την καθοδηγεί, δεν επηρεάζει ποτέ τον πελάτη με κανένα τρόπο, δεν προγραμματίζει τις σκέψεις του, δεν αξιολογεί. Ο κύριος στόχος είναι να τον συνδέσει με το υποσυνείδητο του, τον ανώτερο του εαυτό, να αρχίσει όλη η διαδικασία και να μπορέσει να δει ο πελάτης, αυτό που είναι καλύτερο για αυτόν εκείνη τη στιγμή. Ο πελάτης δε θα δει ποτέ τίποτα που θα μπορούσε να τον ταράξει ή κάτι, για το οποίο δεν είναι έτοιμος. Βλέπει πάντοτε αυτό που είναι πιο σημαντικό και ταυτόχρονα έχει θετικό και θεραπευτικό χαρακτήρα για την τωρινή του ζωή.

Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί τεχνικές χαλάρωσης και όταν ο πελάτης φτάσει σε κατάσταση ύπνωσης, του ζητάει να περιγράψει αυτό που βλέπει, να εξετάσει ποιο είναι το μάθημα και να εξηγήσει τη σχέση που έχει η συγκεκριμένη σκηνή με την τρέχουσα ζωή του. Ο ίδιος ο πελάτης απαντά μόνος του σε όλες τις ερωτήσεις. Ο θεραπευτής μπορεί επίσης να τον συνδέσει με τον ανώτερο εαυτό του, ο οποίος έχει πρόσβαση, όχι μόνο σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της ψυχής του πελάτη του, αλλά και σε όλες τις λεπτομέρειες για ολόκληρο τον κόσμο ή το σύμπαν.

Κατά τη διάρκεια της ύπνωσης, μπορούμε να βρούμε απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα, που έχουμε, σε ανεξήγητα γεγονότα από το παρελθόν, όπως μπορούμε επίσης, να πάρουμε συμβουλές για το κοντινό ή μακρινό μας μέλλον. Ο ανώτερος εαυτός μας πάντα μεταφέρει τον πελάτη στη ρίζα του προβλήματος, το οποίο συχνά, μπορεί να πηγάζει ακόμα, και σε μια από τις προηγούμενες ζωές του ή  στο κάρμα των προγόνων του.

Η ύπνωση, μας δίνει επίσης, την ευκαιρία να βρούμε μια λύση σε διάφορα προβλήματα υγείας. Ο ανώτερός μας εαυτός μπορεί να εξηγήσει το σκοπό μιας ασθένειας και να δώσει οδηγίες στον πελάτη πώς να τη χειριστεί. Εάν το υποσυνείδητο του, μας επιτρέπει να επικοινωνήσει με τον ανώτερο εαυτό του, μπορούμε επίσης, να ζητήσουμε από αυτό, να σαρώσει το σώμα του πελάτη και να αναγνωρίσει τυχόν ασθένειες. Ο ανώτερος εαυτός μπορεί επίσης, να "διορθώσει" πολλές από τις παθήσεις κατά τη διάρκεια της ύπνωσης μόνος του ή να ξεκινήσει μια διαδικασία θεραπείας, που θα συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη συνεδρία. Στη συνέχεια, μιλάμε για αυτοθεραπεία.

Γενικά, οι δυνατότητες της ύπνωσης είναι ατελείωτες και κάθε συνεδρία είναι εντελώς διαφορετική και μοναδική.

Τόσο κατά τη διάρκεια της ενεργειακής θεραπείας, όσο και μέσα από άλλες κβαντικές θεραπείες - για να είναι επιτυχής η συνεδρία - ο πελάτης πρέπει να είναι ανοιχτός σε όλη τη διαδικασία και να την προσεγγίσει χωρίς φόβο. Το πιο σημαντικό είναι να θέλει να αλλάξει και να μάθει όλη την αλήθεια για τον εαυτό του. Μερικές φορές το υποσυνείδητο μπλοκάρει την πρόσβαση του πελάτη στις πληροφορίες, επειδή θέλει να τον προστατεύσει με κάποιο τρόπο από το να αφήσει τη ζώνη άνεσής του ή να δει πράγματα ή γεγονότα, που θα μπορούσαν να καταστρέψουν το υπάρχων σύστημα πεποιθήσεών του (π.χ. ένας χριστιανός μπορεί να δυσκολεύεται να δει τις προηγούμενες ενσαρκώσεις του). Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να εξοικειωθεί με τη διαδικασία και να αποκτήσει εμπιστοσύνη στο υποσυνείδητο, το οποίο θα ανοιχτεί αργά σε νέους ορίζοντες.

Λόγω του ότι δε μου αρέσει να ακολουθώ κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι συχνά, περιορίζουν τις δυνατότητες, που παρέχει το σύμπαν, γνωρίζω από την εμπειρία μου, ότι είναι καλύτερο να ακούω μόνο τη δική μου διαίσθηση. Αυτός είναι ο λόγος, που χρησιμοποιώ κυρίως, την τεχνική BQH, την οποία επιτρέπεται να προσθέσω στην ύπνωση και άλλες μορφές θεραπείας και κβαντικών ενοτήτων (π.χ. ενεργειακή θεραπεία, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας, εάν ο πελάτης το χρειάζεται ή channeling πληροφοριών για τον ίδιο τον πελάτη, εάν το υποσυνείδητό του, τον εμποδίζει να δει από μόνος του μια συγκεκριμένη σκηνή). Επίσης, με αυτή την τεχνική επιτρέπονται συνεδρίες μέσω του διαδικτύου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα θεραπείας σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και δεν εκθέτει τον πελάτη σε έξοδα μεταφοράς ή διαμονής.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία μου με την κβαντική ύπνωση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω e-mail: freesoulblog@outlook.co

freesoul.alexandra@gmail.com

Εάν θέλετε να κλείσετε μια συνεδρία επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα:

Brief description of my work with hypnosis

The therapist uses relaxation techniques and when the client reaches a trance state, asks them to describe what they see, their feelings, and asks them to explain the connection between the scene and their current life. The client himself answers all the questions. The therapist can also connect them with their higher self, which has access not only to all information about the client's soul history and their soul’s plan but also to all details about the entire globe or the universe.

During hypnosis, you can find answers to various, bothering you questions, unexplained events from the past, you can also receive a piece of advice on how to handle your nearest or distant future. Your higher self always shows what is best for you at this point in your life and finds where your problem is rooted.

You can also find solutions to various health problems. The higher self can explain the purpose or the cause of disease and may give instructions to the client on how to deal with it. If the subconscious mind allows them to contact the higher self, they can ask it to scan the client's body and to recognize any ailments. The higher self can also "fix" many of them during hypnosis or to start a healing process that will continue for some time after the session. Then we talk about self-healing.

In general, the possibilities of hypnosis are endless and each session is totally different and unique.

Both, during the energy healing and other quantum therapies, for the session to be successful, the client must be open to the whole process and must approach it without fear. Most importantly, they must want to make a change in their life and to learn the whole truth about themselves. Sometimes the subconscious mind specifically blocks the client's access to the information because it wants to protect them in some way from leaving their comfort zone or seeing things or events that could destroy their current belief system (e.g. a Christian person may have difficulty seeing his previous incarnations). Then it is important to become familiar with the process and gain confidence in the subconscious, which will slowly open to new horizons.

Due to the fact that I do not like to obey any regulations and often restricting rules, I know from my own experience that the best is to listen only to my intuition. That is why I mainly use the BQH technique, where it is allowed to compare hypnosis with other healing techniques and quantum modules (e.g. energy healing during a session, if the client needs it, or channeling information for the client if the subconscious blocks them from seeing a specific scene) and to conduct sessions also via the Internet, what gives us the possibility of healing people around the world and does not expose the client to transport or accommodation costs.

If you want to know more about my work with quantum hypnosis, please contact me via email:

freesoul.alexandra@gmail.com

freesoulblog@outlook.com

To purchase a Quantum Hypnosis Session please visit: 

Support Group_edited.jpg

Brief description of my work with hypnosis

julita grodek hipnoza regresyjna .jpg

Brief description of my work with hypnosis

The therapist uses relaxation techniques and when the client reaches a trance state, asks them to describe what they see, their feelings, and asks them to explain the connection between the scene and their current life. The client himself answers all the questions. The therapist can also connect them with their higher self, which has access not only to all information about the client's soul history and their soul’s plan but also to all details about the entire globe or the universe.

julita grodek hipnoza regresyjna .jpg

Brief description of my work with hypnosis

The therapist uses relaxation techniques and when the client reaches a trance state, asks them to describe what they see, their feelings, and asks them to explain the connection between the scene and their current life. The client himself answers all the questions. The therapist can also connect them with their higher self, which has access not only to all information about the client's soul history and their soul’s plan but also to all details about the entire globe or the universe.

The therapist uses relaxation techniques and when the client reaches a trance state, asks them to describe what they see, their feelings, and asks them to explain the connection between the scene and their current life. The client himself answers all the questions. The therapist can also connect them with their higher self, which has access not only to all information about the client's soul history and their soul’s plan but also to all details about the entire globe or the universe.

During hypnosis, you can find answers to various, bothering you questions, unexplained events from the past, you can also receive a piece of advice on how to handle your nearest or distant future. Your higher self always shows what is best for you at this point in your life and finds where your problem is rooted.

You can also find solutions to various health problems. The higher self can explain the purpose or the cause of disease and may give instructions to the client on how to deal with it. If the subconscious mind allows them to contact the higher self, they can ask it to scan the client's body and to recognize any ailments. The higher self can also "fix" many of them during hypnosis or to start a healing process that will continue for some time after the session. Then we talk about self-healing.

In general, the possibilities of hypnosis are endless and each session is totally different and unique.

Both, during the energy healing and other quantum therapies, for the session to be successful, the client must be open to the whole process and must approach it without fear. Most importantly, they must want to make a change in their life and to learn the whole truth about themselves. Sometimes the subconscious mind specifically blocks the client's access to the information because it wants to protect them in some way from leaving their comfort zone or seeing things or events that could destroy their current belief system (e.g. a Christian person may have difficulty seeing his previous incarnations). Then it is important to become familiar with the process and gain confidence in the subconscious, which will slowly open to new horizons.

Due to the fact that I do not like to obey any regulations and often restricting rules, I know from my own experience that the best is to listen only to my intuition. That is why I mainly use the BQH technique, where it is allowed to compare hypnosis with other healing techniques and quantum modules (e.g. energy healing during a session, if the client needs it, or channeling information for the client if the subconscious blocks them from seeing a specific scene) and to conduct sessions also via the Internet, what gives us the possibility of healing people around the world and does not expose the client to transport or accommodation costs.

If you want to know more about my work with quantum hypnosis, please contact me via email:

freesoul.alexandra@gmail.com

freesoulblog@outlook.com

To purchase a Quantum Hypnosis Session please visit: 

Feel free to leave a review

Υποστήριξε τη Free Soul!

PayPal: freesoulblog@outlook.com

Ευχαριστώ!

bottom of page